Refund policy

Returns
Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.


Non-returnable items:
- Underpanties

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@idaklamborn.se.

Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged.  If you need to exchange it for the same item, send us an email at info@idaklamborn.se and send your item to: Bergsundsgatan 12, 117 37 Stockholm, Sweden.

Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.

Shipping
To return your product, you should mail your product to:

IDA KLAMBORN AB
Bergsundsgatan 12
117 37 Stockholm
Sweden

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If you are shipping an item over $75, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

-------

SVENSKA

Returer
Vår policy gäller 14 dagar. Om 14 dagar har gått sedan ditt köp, kan vi tyvärr inte erbjuda dig en återbetalning eller utbyte.

För att vara berättigad till retur måste ditt föremål vara oanvändt och i samma skick som du fått det. Det måste också finnas i originalförpackningen.


Ej returbart plagg
- Trosor

För att slutföra din retur behöver vi ett kvitto eller inköpsbevis.

Återbetalningar (om tillämpligt)
När din retur är mottagen och inspekterad skickar vi dig ett mail för att meddela dig att vi har fått ditt returnerade objekt. Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag på ditt bidrag.
Om du är godkänd, kommer din återbetalning att behandlas, och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod inom en viss mängd dagar.

Sena eller saknade återbetalningar (om tillämpligt)
Om du inte har fått ett återbetalningsbidrag, kontrollera först ditt bankkonto igen.
Kontakta då ditt kreditkortsföretag, det kan ta tid innan din återbetalning publiceras officiellt.
Nästa kontakta din bank. Det är ofta en del behandlingstid innan ett bidrag läggs ut.
Om du har gjort allt detta och du fortfarande inte har fått ditt bidrag, vänligen kontakta oss på info@idaklamborn.se.

Försäljningsartiklar (om tillämpligt)
Endast regelbundna priser kan återbetalas. Försäljningsobjekt kan tyvärr inte återbetalas.

Utbyten (om tillämpligt)
Vi ersätter endast artiklar om de är defekta eller skadade. Om du behöver byta ut det för samma sak, skicka oss ett mail på info@idaklamborn.se och skicka ditt föremål till: Bergsundsgatan 12, 117 37 Stockholm, Sverige.

Gåvor
Om varan märktes som en gåva när den köptes och skickades direkt till dig, får du en presentkredit för värdet av din retur. När det mottagna objektet är mottaget, skickas ett presentkort till dig.

Om varan inte var märkt som en gåva när den köptes, eller gåva givaren hade beställningen skickad till sig för att ge dig senare, skickar vi återbetalning till presentgivaren och han kommer veta om din retur.

Frakt
För att returnera din produkt, ska du posta din produkt till:

IDA KLAMBORN AB
Bergsundsgatan 12
117 37 Stockholm
Sverige

Du kommer att vara ansvarig för att betala för dina egna fraktkostnader för att returnera ditt föremål. Fraktkostnaderna återbetalas inte. Om du får återbetalning dras avgiften för returfrakt från din återbetalning.

Beroende på var du bor, kan den tid det tar för din utbytta produkt att nå dig, variera.

Om du skickar en vara över 800 Sek, bör du överväga att använda ett spårbart fraktsätt. Vi garanterar inte att vi kommer att få ditt returnerade objekt.