Shipping

SWEDEN

Standard delivery charge / 69 SEK

Swedish orders are dispatched from our stock in 1-2 days and shipped by PostNord and will be delivered to your nearest PostNord Service Point within 1-3 business days, with the exception of sale periods. A text notification will be sent to your cell phone when your package is ready to be collected. This service is free of charge. If you do not collect your package within 14 days, the package will be returned to IDA KLAMBORN. If a delivered package is not collected, we reserve the right to charge you a fee covering the entire cost of the shipping as well as any additional penalty and processing fees. Non-collected packages are normally not covered by the right to return items.

 

EUROPE

Standard delivery charge / 99 SEK

Orders within Europe are dispatched from our stock in 1-2 days and shipped by Swedish postal service, PostNord, and will be delivered to your nearest Service Point within 1-5 business days, with the exception of sale periods. A text notification will be sent to your cell phone, or a note by post service, when your package is ready to be collected. This service is free of charge. If you do not collect your package within 14 days, the package will be returned to IDA KLAMBORN. If a delivered package is not collected, we reserve the right to charge you a fee covering the entire cost of the shipping as well as any additional penalty and processing fees. Non-collected packages are normally not covered by the right to return items.

 

INTERNATIONAL ORDERS OUTSIDE EUROPE

Standard delivery charge / 300 SEK

International Orders outside Europe are shipped by FedEx, and will be delivered to your home within 2-6 business days, with the exception of sale periods. Orders are dispatched from our stock in 1-2 days.

Please note that during Swedish National Holidays, Orders may take unto 5 days to dispatch.

-------

SVERIGE

Standard leveransavgift / 69 SEK

Svenska beställningar skickas från varulager inom 1-2 dagar av PostNord och levereras till din närmaste PostNord Service Point inom 1-3 arbetsdagar, med undantag för försäljningsperioder. En textmeddelande skickas till din mobiltelefon när ditt paket är klart att samlas in. Denna tjänst är kostnadsfri. Om du inte samlar ditt paket inom 14 dagar kommer paketet att returneras till IDA KLAMBORN. Om ett levererat paket inte samlas in, förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift som täcker hela fraktkostnaden samt eventuella ytterligare påföljder och förädlingsavgifter. Icke-samlade paket omfattas normalt inte av rätten att returnera varor.


EUROPA

Standard leveransavgift / 99 SEK

Beställningar inom Europa skickas från varulager inom 1-2 daga av Postnord, och levereras till din närmaste Service Point inom 1-5 arbetsdagar, med undantag för försäljningsperioder. En textmeddelande skickas till din mobiltelefon, eller en anteckning via posttjänst, när ditt paket är klart att samlas in. Denna tjänst är kostnadsfri. Om du inte samlar ditt paket inom 14 dagar kommer paketet att returneras till IDA KLAMBORN. Om ett levererat paket inte samlas in, förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift som täcker hela fraktkostnaden samt eventuella ytterligare påföljder och förädlingsavgifter. Icke-samlade paket omfattas normalt inte av rätten att returnera varor.


INTERNATIONELLA ORDER UTANFÖR EUROPA

Standard leveransavgift / 300 kr


Internationella beställningar utanför Europa levereras av FedEx, och levereras till ditt hem inom 2-6 arbetsdagar, med undantag för försäljningsperioder. Varor skickas från varulager inom 1-2 dagar.

Observera att under ordinarie helgdagar kan order ta 5 dagar att skicka.